Golvläggning

Golvläggning

Vi erbjuder golvläggning av alla olika typer av trägolv. Vi hjälper självklart till med att ta fram den mest effektiva lösningen för just ditt hem eller din lokal för att säkerställa ett så snyggt och hållbart resultat som möjligt.

När det gäller parkettgolv är det ett golv som är uppbyggt i tre skikt, med en fiberriktning som ligger vinkelrätt mot varandra. Då skikten ”låser varandra” hjälper de till att minska träets naturliga rörelser, vilket resulterar i ett stabilt och hållbart golv.

Hitta rätt golv

Moderna parkettgolv möter moderna krav, vilket tyvärr inte går att säga om massiva trägolv som många fortfarande anser vara något av det vackraste som finns. Även om de inte möter de krav som ställs i dagens moderna hem betyder det inte att de inte kan behandlas och bevaras.

Oavsett om du ska lägga nytt golv i din privata bostad, på kontoret eller i en kommersiell byggnad finns det en hel del saker att ta hänsyn till. Som träets naturliga mönster, pigment och ådringar till exempel. En annan aspekt är rummets form och storlek.

När det gäller träets naturliga mönster och pigment kan det finnas stora variationer, i synnerhet i ett träslag som ek. Med tanke på detta sorteras oftast ekplankor så att det ska bli lättare att välja plankor som passar till den övriga inredningen.

Skapa ditt drömhem

När vi sedan pratar om rummets form och storlek är det viktigt att lägga golvet i rätt riktning för att skapa harmoni och enhetlighet. Rent konkret innebär det att

– Låta ljuset styra golvplankornas riktning

Tumregeln är att lägga golvet i samma riktning som rummets huvudsakliga ljuskälla i den mån det går att ta hänsyn till fönster och dörrar.

– Smala rum gör sig bäst med horisontella golvplankor

För att minska en känsla av ”inramning” bör golvplankorna läggas i horisontell riktning i små och smala rum. Plankorna hjälper på så vis till att ”öppna upp” rummet.

– Kompakta ytor kräver längd

I mindre, något kompaktare utrymmen bör golvplankorna istället läggas i vertikal riktning för att på så vis öka känslan av djup och längd. Plankorna hjälper i detta fall till att ”sträcka ut” rummet på längden.

– Diagonalt ger en känsla av rymd

När det handlar om riktigt små utrymmen är det bäst att lägga golvplankorna på diagonalen. Detta förhöjer inte bara helhetsintrycket i rummet, utan skapar också ett lekfullt designuttryck och en känsla av extra rymd.